Diensten

Gericht op patiënten

Vanuit een wens of behoefte ontwerp ik nieuwe educatieprogramma’s of cursussen, vastgelegd in een (trainers)handleiding.

Ik schrijf patiëntmaterialen zoals foldermateriaal, naslagwerken en teksten voor websites.

Als ervaren trainer ben ik beschikbaar om PRISMA cursussen te geven gericht op: diabetes en hart en vaatziekten, preventie van diabetes en hart en vaatziekten. Ik kan helpen bij het opzetten en organiseren van PRISMA op locaties waar (nog) geen getrainde hulpverleners zijn.

Gericht op hulpverleners

Als gecertificeerd trainer ontwerp en schrijf ik maatwerk trainingen gericht op vergroten van kennis en aanleren van nieuwe vaardigheden. De inhoud leg ik samen met de opdrachtgever vast.
Met heel veel plezier en enthousiasme train en inspireer ik hulpverleners in o.a. methodiek van zorg, patiënt gerichtheid en het ondersteunen van zelfmanagement.

 

Gericht op organisaties

Graag deel ik mijn ervaring, die ligt in een combinatie van het verlenen van zorg, het trainen en observeren van hulpverleners, het doen van onderzoek en het adviseren over implementatie. Ik ken veel kanten van de zorg en heb aandacht en passie voor hoe de persoon met de ziekte hierbinnen centraal gesteld kan worden.